Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Baner1Baner2Baner3

Regulamin

Postanowienia wstępne:

 1. Serwis Galeria Szkoleń i Kursów działający pod adresem www.galeriaszkolen.pl prowadzi działalność usługową w zakresie szkoleń zawodowych.
 2. Właścicielem serwisu internetowego www.galeriaszkolen.pl jest Galeria Szkoleń i Kursów Andrzej Orda.
 3. Kontakt:
  - telefoniczny pod numerem: 12 378-91-80, w godzinach 8.00 - 15.00
  - mailowy – korespondencje prosimy kierować na adres biuro@galeriaszkolen.pl
 4. Regulamin dotyczy zasad wyszukiwania, zgłaszania się oraz opłacania szkoleń do których prowadzi domena www.galeriaszkolen.pl
 5. Prawa autorskie związane ze stroną internetowa oraz treściami na niej zawartymi należą do Galerii Szkoleń i Kursów, natomiast szata graficzna strony została wykonana przez Internet Arts.


Opis usług dostępnych w serwisie:

 1. Serwis www.galeriaszkolen.pl świadczy usługi w zakresie szkoleń zawodowych, jak również w formie newslettera informuje internautów, którzy dobrowolnie podali swój adres email, o bieżących ofertach szkoleń dostępnych w serwisie.


Zasady zamawiania usług:

 1. Na stronie internetowej serwisu z wyprzedzeniem pojawiać się będą oferty proponowanych przez nas szkoleń.
  Przy wybranym szkoleniu po kliknięciu w opcję „więcej” będzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące danego szkolenia (m.in. dokładną cenę, poruszane tematy, plan szkolenia)
  Po wybraniu opcji „zgłoszenie” w odrębnej karcie otworzy się „Karta zgłoszenia”, którą należy wypełnić zgodnie z prawdą o proszone przez nas informację i przesłać faxem (pod numer (12) 378-91-82) lub emailem (na adres biuro@galeriaszkolen.pl).
  Każde zgłoszenie jest przez nas potwierdzane drogą mailową, bądź telefoniczną. W przypadku niepotwierdzenia zgłoszenia z naszej strony uprzejmie prosimy o kontakt.


Płatność za usługę:

 1. Za wybrane szkolenie można zapłacić gotówką w dniu szkolenia, bądź przelewem bankowym w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek:
  BANK MILLENIUM    09 1160 2202 0000 0003 3700 3571
  Opłata za szkolenie obejmuje: - materiały szkoleniowe, - certyfikat, - serwowanie napojów gorących w przerwie kawowej, - lunch, - upominek-niespodziankę, - wyjaśnianie wątpliwości.
  Ceny różnią się w zależności od rodzaju szkolenia. Dokładna informację o cenie wybranego szkolenia można uzyskać poprzez wybranie wyżej opisanej opcji „więcej”. Podane ceny nie zawierają podatku VAT


Możliwość odstąpienia:

 1. Ze względu na specyfikę organizacji przedsięwzięcia jakim jest szkolenie oraz czynności mu towarzyszących rezygnację ze szkolenia należy zgłosić e-mailem na adres biuro@galeriaszkolen.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Niewypełnienie powyższego obowiązku skutkuje pobraniem całej należności za szkolenie. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z uiszczenia zobowiązania. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy.


Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest serwis www.galeriaszkolen.pl Podane przez Państwa informacje nie będą w żaden sposób rozpowszechnianie oraz przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe wykorzystujemy tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (tj. wystawienia imiennego certyfikatu, zidentyfikowania celem wejścia na szkolenie itp.)


Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach serwisu.
 2. W sytuacjach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie znajdują ogólne przepisy prawa.
 3. Galeria Szkoleń i Kursów zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.